POLITYKA PRYWATNOŚCI I „CIASTECZKOWA” SERWISU WWW.SKLEP.XL-ENERGY.COM

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka Prywatności”) określa sposób, w jaki XL Energy Marketing sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje na temat Użytkowników.

Wszystkie terminy pisane wielką literą w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia przez XL Energy Marketing sp. z o.o. usług drogą elektroniczną oraz regulamin sklepu internetowego (zwane dalej „Regulaminem”), chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

 1. Sprzedawca przetwarza następujące dane Użytkownika: adres IP urządzenia, z którego korzysta wchodząc do Serwisu; typ przeglądarki internetowej, typ oprogramowania systemowego urządzenia Użytkownika. Informacje te są wykorzystywane w celu ustalenia liczby odwiedzin Serwisu, średniego czasu, przez jaki Użytkownik korzysta z Serwisu albo podobnych informacji. Sprzedawca wykorzystuje te informacje w celu poprawy zawartości Serwisu.
 2. Jeżeli Użytkownik będący osobą fizyczną złożył Zamówienie, Sprzedawca – oprócz danych wskazanych w pkt. 1 – przetwarza dodatkowo następujące dane Użytkownika: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer karty płatniczej (jeżeli dokona płatności za Zamówienie z wykorzystaniem karty płatniczej), numer telefonu.
 3. Jeżeli Użytkownik założył Konto na Serwisie, Sprzedawca – oprócz danych wskazanych w pkt. 1 – przetwarza dodatkowo następujące dane Użytkownika: imię i nazwisko lub firmę (jeżeli Użytkownik jest osobą prawną albo ułomną osobą prawną), adres e-mail, adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu.
 4. Wszystkie dane wskazane w ust. 1-3 będą dalej określane łącznie jako „Dane Osobowe”.
 5. Administratorem Danych Osobowych jest Sprzedawca.
 6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika przy wypełnianiu formularza Zamówienia lub zakładania Konta, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną wskazanych w Regulaminie.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych jego dotyczących oraz ich poprawiania. Ponadto, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania Danych Osobowych jego dotyczących, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 8. Dane Osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami) a także polityką bezpieczeństwa i instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych obowiązującymi u Sprzedawcy. Dane Osobowe są także przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w systemie teleinformatycznym.
 9. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych Sprzedawca korzysta z oprogramowania, które zabezpiecza je przez dostępem przez podmioty nieupoważnione, a także przed ich utratą i działaniem złośliwego oprogramowania, którego celem jest uzyskanie do nich dostępu.
 10. Serwis wykorzystuje pliki „cookies”, czyli niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane do komputera Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 11. Dzięki plikom „cookies”, przeglądarka internetowa Użytkownika może zostać rozpoznana przez Serwis. Większość używanych w Serwisie „cookies” jest usuwana z dysku twardego komputera Użytkownika („session cookies”) po zakończeniu przez niego sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Pozostałe pliki „cookies” pozostają na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia rozpoznania komputera Użytkownika podczas kolejnej wizyty („trwałe cookies”).
 12. Pliki „cookies” nie pozwalają na identyfikację Użytkowników. Za ich pomocą nie są także przetwarzane i przechowywane dane osobowe Użytkowników.
 13. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.